Пожежна допомога

on-line

укр. рус.

Зміст компакт-диску
"Підприємство 1ПБ Пожежна безпека" (версія 1)

Замовити, придбати -->

Організація забезпечення пожежної безпеки підприємства

 • Поняття про пожежну безпеку

 • Основи систем пожежної безпеки

 • Протипожежний режим та протипожежний стан

 • Показники вибухопожежонебезпеки речовин і матеріалів

 • Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

 • Категорії будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

 • Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон

 • Класифікація будівельних матеріалів і конструкцій

 • Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

 • Загальний порядок організації пожежної безпеки на об'єкті

 • Відповідальні за пожежну безпеку

 • Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

 • Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки

 • Основні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки

 • Перелік основних документів з питань пожежної безпеки для об'єктів

 • Вивчення правил пожежної безпеки

 • Розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки

 • Служба пожежної безпеки

 • Добровільне пожежне товариство

 • Добровільні пожежні дружини

 • Пожежно-технічні комісії

 • Види і завдання пожежної охорони

 • Права і обов'язки державної пожежної охорони

 • Види і порядок проведення перевірок протипожежного стану об'єктів

 • Методика виконання приписів державного пожежного нагляду

 • Взаємодія з державною пожежною охороною

 • Права керівника (власника)

 • Порядок розгляду та узгодження проектної документації

 • Порядок отримання дозволу на початок роботи та оренду приміщень

 • Ліцензування господарської діяльності протипожежного призначення

 • Сертифікація продукції протипожежного призначення

 • Основи страхової справи у сфері пожежної безпеки

Документація підприємства із забезпечення пожежної безпеки

 • Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з питань ПБ, що діють на підприємстві

 • Зразки обов'язків посадових осіб та персоналу підприємства щодо забезпечення ПБ

 • Зразки обов'язків посадових осіб та персоналу підприємства щодо забезпечення ПБ (продовження)

 • Накази (загальні вимоги)

 • Накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку

 • Наказ про порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань з питань пожежної безпеки

 • Наказ про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт

 • Наказ про посилення протипожежного режиму у вечірній, нічний час, вихідні та святкові дні

 • Наказ про перелік і порядок огляду приміщень після закінчення робочого дня

 • Наказ про застосування відкритого вогню та побутових електронагрівальних приладів

 • Наказ про порядок проїзду та стоянки автотранспортних засобів

 • Наказ про порядок зберігання і заміни промасленого спецодягу та шмаття

 • Наказ про створення добровільної пожежної дружини (ДПД)

 • Наказ про створення пожежно-технічної комісії (ПТК)

 • Інструкції

 • Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для виборчої дільниці

 • Інструкція для працівників охорони (вартових, вахтерів, сторожів тощо) на прикладі інструкції для охоронців будівлі ХХХ (підприємства, установи, організації)

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах)

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для підприємства торгівлі (магазину)

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для аптеки

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для гуртожитку

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для готелю

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для навчального закладу

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для сауни (вбудованої)

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для лікарні

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для складу

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування на прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки в кафе (їдальні) ХХХ (підприємства, організації, установи)

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для спеціалізованих приміщень ЕОМ (обчислювальних центрів) на прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки для обчислювального центру міністерства

 • Інструкція щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт на прикладі малярної дільниці модельного цеху проектно-конструкторської організації

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях гаражу

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень архіву

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для автозаправної станції

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки для лабораторій па прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки для приміщень хімічної лабораторії науково-дослідного інституту

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні тимчасових газозварювальних робіт

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні тимчасових електрозварювальних робіт

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні тимчасових робіт по розігріванню (варінню) бітумів та смол

 • Інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні фарбувальних робіт

 • Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 • Журнал результатів перевірки стану пожежної безпеки

 • Журнал обліку вогнегасників на об'єкті

 • Журнал обліку вогневих робіт

 • Журнал огляду складів, лабораторій та інших приміщень перед їх закриттям після закінчення роботи

 • Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики

 • Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики

 • Журнал перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної автоматики

 • Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу

 • Журнал здавання-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом

 • Плани евакуації людей на випадок пожежі

 • Акт пожежно-технічної комісії

 • Акт технічного обстеження установки пожежної автоматики

 • Акт про пожежу

 • Заява на видачу дозволу

 • Заява про виплату страхової суми (відшкодування)

 • Заява на вступ у члени добровільної пожежної дружини

 • Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт

 • Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

 • Повідомлення про спрацювання установки пожежної автоматики або її вимкнення

 • Знаки пожежної безпеки

 • ЗАБОРОНЯЮЧІ ЗНАКИ

 • ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

 • ПРИПИСУВАЛЬНІ ЗНАКИ

 • ВКАЗІВНІ ЗНАКИ

Основні нормативні документи

 • Закон України "Про пожежну безпеку"

 • Правила пожежної безпеки в Україні

 • Правила технічного утримування установок пожежної автоматики

 • Правила експлуатації вогнегасників

 • Правила устройства электроустановок

 • Типові норми належності вогнегасників

 • Типове про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

 • ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования

 • ГОСТ 12.1.033-81 Пожарная безопасность. Термины и определения

 • ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности

 • ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

 • ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд

 • Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

 • Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 • Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

 • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України

Відео інформація

 • Пожежа у приміщенні

 • Правила поведiнки при пожежi

Замовити, придбати -->


Голосування

Результати